PROJEKTY INWESTYCYJNE

Voltage Group zapewnia kompleksową usługę wyboru optymalnej lokalizacji dla budowy elektrowni słonecznej na Ukrainie, opracowanie dokumentacji projektowej i szacunkowej, wykonanie pełnego zakresu prac jako generalny wykonawca. Jak również opracowanie całej niezbędnej dokumentacji dla klienta w celu uzyskania „niezbędnych zgód i pozwoleń na rozpoczęcie i zakończenie projektu.

Opracowanie optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych dla realizacji projektu (wybór optymalnego schematu podłączenia do zasilania centralnej sieci itp.). Opracowanie studium wykonalności dla realizacji projektu budowy elektrowni słonecznej na Ukrainie

Pomoc w znalezieniu inwestorów lub współinwestorów do wspólnej realizacji projektów budowy elektrowni słonecznych na Ukrainie

Udzielanie wsparcia informacyjnego i doradczego przy wyborze dostawców podstawowych urządzeń do budowy elektrowni słonecznych na Ukrainie. Koordynacja i wsparcie w negocjacjach z lokalnymi i międzynarodowymi dostawcami.

Wsparcie we współpracy z instytucjami finansowymi, w przypadku potrzeby uzyskania finansowania przez Inwestora (Klienta)

Kompleksowa obsługa realizacji projektu budowy elektrowni słonecznej, w tym wsparcie administracyjne, gdy klient uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i licencje w celu uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń

Usługi przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji do uzyskania przez właściciela wybudowanej elektrowni słonecznej na Ukrainie pozwoleń na rozpoczęcie pracy stacji i sprzedaż energii elektrycznej