Ostatnie zrealizowane projekty

3 MW Biogas complex: construction of power networks